การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เอกสารเพิ่มเติม


การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

วันที่/เวลา
Room
Link
QR Code
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564
08:00-12:00 น. Webinar พิธีเปิด / บรรยาย / เสวนา Join Zoom Meeting
https://bit.ly/2MAWjmv
Meeting ID: 917 3310 6643
Passcode: 368975
13:00-16:00 น. Room1 (Poster) 20 ผลงาน Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3n9dubm
Meeting ID: 962 4085 0948
Passcode: 247625
วันพฤหัส ที่ 7 มกราคม 2564
08:00-12:00 น. Room1 (Oral : IM) 7 ผลงาน Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3n9dubm
Meeting ID: 962 4085 0948
Passcode: 247625
Room2 (Oral:IS1) 13 ผลงาน Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3rNQnGK
Meeting ID: 971 2955 1622
Passcode: 420653
Room3 (Oral:IS2) 12 ผลงาน Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3b8yTPn
Meeting ID: 923 2929 6705
Passcode: 856284
Room4 (Oral:OM) 14 ผลงาน Join Zoom Meeting
https://bit.ly/392ieuf
Meeting ID: 962 9264 3136
Passcode: 067859
13:00-16:00 น. Webinar ประกาศรางวัล / พิธีปิด Join Zoom Meeting
https://bit.ly/2MAWjmv
Meeting ID: 917 3310 6643
Passcode: 368975

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links