วิทยากร

Mrs. Lee Cheng Ean

...

University Librarian, NUS Libraries, National University of Singapore


เสวนาเรื่อง New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges


คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

...

ผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี่


เสวนาเรื่อง New Normal for Libraries: มุมมองของผู้ผลิตสารสนเทศและผู้ใช้บริการ


คุณทรงกลด บางยี่ขัน

...

นักเขียนชื่อดัง บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ชื่อ The Cloud


เสวนาเรื่อง New Normal for Libraries: มุมมองของผู้ผลิตสารสนเทศและผู้ใช้บริการ


ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

...

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เสวนาเรื่อง New Normal for Libraries: มุมมองของผู้ผลิตสารสนเทศและผู้ใช้บริการ


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links