กำหนดวันสำคัญเปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานและส่งผลงาน วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ฉบับเต็ม) วันที่ 31 ตุลาคม 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 10 ธันวาคม 2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วันที่จัดการประชุมวิชาการ PULINET วันที่ 6 - 7 มกราคม 2564

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links