กำหนดวันสำคัญเปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานและส่งผลงาน วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ฉบับเต็ม) วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 10 ธันวาคม 2563

วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วันที่จัดการประชุมวิชาการ PULINET วันที่ 6 - 7 มกราคม 2564

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

PULINET     2021

Social Links